Cynhyrchiadau

Sefydlwyd yr Abbey Shakespeare Players ym 1987 gan Ian Wood, Richard Carwardine a Clive Burgess. Ein cynhyrchiad cyntaf oedd Twelfth Night. Rydym wedi cynnal cynhyrchiad Shakespeare awyr agored bron bob haf ers hynny.

Bydd A Midsummer Night's Dream, yn 2023, ein perfformiad 36ain yn yr haf yn Abaty Llandudoch. Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio i gael newyddion am gynyrchiadau yn y dyfodol.

The Merchant of Venice
1988

3ydd i 6ed Awst
Cyfarwyddwyd gan Edward Hall, Linda Kirk & Ian Wood

Twelfth Night
1987

5ed i 8fed Awst
Cyfarwyddwyd gan Ian Wood & Linda Kirk