Cynhyrchiadau

Sefydlwyd yr Abbey Shakespeare Players ym 1987 gan Ian Wood, Richard Carwardine a Clive Burgess. Ein cynhyrchiad cyntaf oedd Twelfth Night. Rydym wedi cynnal cynhyrchiad Shakespeare awyr agored bob haf ers hynny.

The Merry Wives of Windsor, yn 2019, oedd ein perfformiad 33ain yn yr haf yn Abaty Llandudoch. Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio i gael newyddion am gynhyrchiadau yn y dyfodol.

The Merry Wives of Windsor
1990

1af i 4ydd Awst
Cyfarwyddwyd gan Helen McCallum and Ian Wood

A Midsummer Night's Dream
1989

2ail i 5ed Awst
Cyfarwyddwyd gan Linda Kirk & Helen McCallum

The Merchant of Venice
1988

3ydd i 6ed Awst
Cyfarwyddwyd gan Edward Hall, Linda Kirk & Ian Wood

Twelfth Night
1987

5ed i 8fed Awst
Cyfarwyddwyd gan Ian Wood & Linda Kirk