Cynhyrchiadau

Sefydlwyd yr Abbey Shakespeare Players ym 1987 gan Ian Wood, Richard Carwardine a Clive Burgess. Ein cynhyrchiad cyntaf oedd Twelfth Night. Rydym wedi cynnal cynhyrchiad Shakespeare awyr agored bron bob haf ers hynny.

Bydd A Midsummer Night's Dream, yn 2023, ein perfformiad 36ain yn yr haf yn Abaty Llandudoch. Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio i gael newyddion am gynyrchiadau yn y dyfodol.

The Taming of the Shrew
1993

4ydd i 7fed Awst
Cyfarwyddwyd gan Linda Kirk and members of the company

The Winter's Tale
1992

5ed i 8fed Awst
Cyfarwyddwyd gan Mick Mangan

All's Well That Ends Well
1991

31ain Gorffennaf i 3ydd Awst
Cyfarwyddwyd gan Ian Wood and the company

The Merry Wives of Windsor
1990

1af i 4ydd Awst
Cyfarwyddwyd gan Helen McCallum and Ian Wood

A Midsummer Night's Dream
1989

2ail i 5ed Awst
Cyfarwyddwyd gan Linda Kirk & Helen McCallum