Cynhyrchiadau

Sefydlwyd yr Abbey Shakespeare Players ym 1987 gan Ian Wood, Richard Carwardine a Clive Burgess. Ein cynhyrchiad cyntaf oedd Twelfth Night. Rydym wedi cynnal cynhyrchiad Shakespeare awyr agored bob haf ers hynny.

The Merry Wives of Windsor, yn 2019, oedd ein perfformiad 33ain yn yr haf yn Abaty Llandudoch. Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio i gael newyddion am gynhyrchiadau yn y dyfodol.

Romeo and Juliet
2005

3ydd i 6ed Awst
Cyfarwyddwyd gan Matthew Bellwood & Amy Levene

Pericles
2004

4ydd i 7fed Awst
Cyfarwyddwyd gan Ian Wood

Henry V
2003

30ain Gorffennaf i 2ail Awst
Cyfarwyddwyd gan Georgina Ferry

Hamlet
2002

31ain Gorffennaf i 3ydd Awst
Cyfarwyddwyd gan Linda Kitchen

The Comedy of Errors
2001

8fed i 11eg Awst
Cyfarwyddwyd gan Terry Ram