Cynhyrchiadau

Sefydlwyd yr Abbey Shakespeare Players ym 1987 gan Ian Wood, Richard Carwardine a Clive Burgess. Ein cynhyrchiad cyntaf oedd Twelfth Night. Rydym wedi cynnal cynhyrchiad Shakespeare awyr agored bron bob haf ers hynny.

Bydd A Midsummer Night's Dream, yn 2023, ein perfformiad 36ain yn yr haf yn Abaty Llandudoch. Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio i gael newyddion am gynyrchiadau yn y dyfodol.

Macbeth
2018

1af i 4ydd Awst
Cyfarwyddwyd gan Amy Levene

Richard II
2017

2ail i 5ed Awst
Cyfarwyddwyd gan Amy Levene

Twelfth Night
2016

3ydd i 6ed Awst
Cyfarwyddwyd gan Georgina Ferry

The Tempest
2015

5ed i 8fed Awst
Cyfarwyddwyd gan Henry Morris

The Merchant of Venice
2014

6ed i 9fed Awst
Cyfarwyddwyd gan Amy Levene