Henry VIII
2022

3ydd i 6ed Awst
Cyfarwyddwyd gan Ian Wood

Peace, plenty, love, truth, terror (Act V, 4)

Drama wleidyddol gyffrous yw Henry VIII sy’n cymryd lle yn llys lliwgar a pheryglus y Tuduriaid. Mae’r llyswyr yn manwfro o gwmpas y brenin, wrth iddo geisio dod â’i briodas aâ Catherine of Aragon i ben a chymryd gwaig newydd, sef Anne Boleyn. Mae’r ddrama’n taflu goleuni ar y frenhines wrth iddi frwydro i ddal gafael yn ei lle yn serch Henry ac amddiffyn ei merch, Mary.

Medd y cyfarwyddwr, Ian Wood : ‘Roedd y ddrama o dan ei enw gwreiddiol, All Is True, yn hynod o boblogaidd, ac mae hi’n haeddu bod yn llawer enwocach.’

ASP22_IMG_4460

Trefniadau newydd ar gyfer tocynnau

Corff cymunedol yw’r Abbey Shakespeare Players, sy wedi perfformio yn adfeilion hanesyddol Abaty Llandudoch bob blwyddyn o 1987 i 2019. Dyw Cadw, sy’n perchen y safle, ddim yn caniatau bellach i gyrff cymunedol godi tal am eu digwyddiadau. Yn lle hynny, dyn ni’n gofyn i chi roi swm o’ch dewis chi fel rhodd. Pan fyddwch chi’n archebu, dewiswch cymaint o docynnau ‘rhydd’ a sydd eisiau ar eich grwp, ac wedyn dewiswch un ‘Rhodd’ a rhoi’r cyfanswm dych chi eisiau roi.

Ar ol i ni dalu ein treuliau, bydd unrhyw elw yn cael ei roi i achosion da yn y gymuned leol. Dros y flynyddoedd blaenorol mae rhain wedi cynnwys yr elusen gymunedol, Hanes Llandoch, yr elusen ffoaduriaid, Croeso Teifi, yr RNLI, Tafarn Gymunedol yr Hydd Gwyn a Chlwb Peldroed Ieunctid Llandudoch.

ASP22_IMG_4443

Cast

Richard Mitchley THE DUKE OF BUCKINGHAM; GARDINER, BISHOP OF WINCHESTER
Joseph Kao DUKE OF NORFOLK
Gabriel Pearcey LORD ABERGAVENNY, EARL OF SURREY
Richard Carwardine CARDINAL WOLSEY
Emma Hall WOLSEY'S SECRETARY
Chris Turner CHARLES BRANDON, EARL OF SUFFOLK
Richard Morris SERGEANT AT ARMS
Ed Long HENRY VIII
Heledd Hart QUEEN KATHERINE OF ARAGON
Henry Morris SIR THOMAS LOVELL
Jane Morris BUCKINGHAM'S SURVEYOR; SCRIBE
Tim Buck LORD CHAMBERLAIN
Ralph Williamson SIR HARRY GUILFORD; CRIER; MESSENGER
Anna Monro ANNE BULLEN; CAPUCHIUS
Helen Power FIRST CITIZEN
Ann Christys SECOND CITIZEN
Martyn Wigley CARDINAL CAMPEIUS
Linda Kirk OLD LADY
Phoebe Boarman PRINCESS MARY
Ann Shepherd PATIENCE, LADY IN WAITING TO THE QUEEN
Georgina Ferry GRIFFITH, LADY IN WAITING TO THE QUEEN
Tony Shepherd BISHOP OF LINCOLN
Matthew Bellwood THOMAS CROMWELL, PORTER
Jude Williamson DR BUTTS, THE KING'S PHYSICIAN
Ben Levy THOMAS CRANMER, ARCHBISHOP OF CANTERBURY
Imogen Boarman ANGEL
Amy Levene PORTER'S MAN