Cynhyrchiadau

Sefydlwyd yr Abbey Shakespeare Players ym 1987 gan Ian Wood, Richard Carwardine a Clive Burgess. Ein cynhyrchiad cyntaf oedd Twelfth Night. Rydym wedi cynnal cynhyrchiad Shakespeare awyr agored bob haf ers hynny.

The Merry Wives of Windsor, yn 2019, oedd ein perfformiad 33ain yn yr haf yn Abaty Llandudoch. Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio i gael newyddion am gynhyrchiadau yn y dyfodol.

Julius Caesar
2021

4ydd i 7fed Awst
Cyfarwyddwyd gan Georgina Ferry

The Merry Wives of Windsor
2019

7fed i 10fed Awst
Cyfarwyddwyd gan Henry Morris

Macbeth
2018

1af i 4ydd Awst
Cyfarwyddwyd gan Amy Levene

Richard II
2017

2ail i 5ed Awst
Cyfarwyddwyd gan Amy Levene

Twelfth Night
2016

3ydd i 6ed Awst
Cyfarwyddwyd gan Georgina Ferry