Cynhyrchiadau

Sefydlwyd yr Abbey Shakespeare Players ym 1987 gan Ian Wood, Richard Carwardine a Clive Burgess. Ein cynhyrchiad cyntaf oedd Twelfth Night. Rydym wedi cynnal cynhyrchiad Shakespeare awyr agored bob haf ers hynny.

Macbeth, yn 2018, oedd ein perfformiad 32ain yn yr haf yn Abaty Llandudoch. Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio i gael newyddion am gynyrchiadau yn y dyfodol.

Henry V
2003

30ain Gorffennaf i 2ail Awst
Cyfarwyddwyd gan Georgina Ferry

Hamlet
2002

31ain Gorffennaf i 3ydd Awst
Cyfarwyddwyd gan Linda Kitchen

The Comedy of Errors
2001

8fed i 11eg Awst
Cyfarwyddwyd gan Terry Ram

A Midsummer Night's Dream
2000

9fed i 12fed Awst
Cyfarwyddwyd gan Terry Ram

Twelfth Night
1999

4ydd i 7fed Awst
Cyfarwyddwyd gan Terry Ram