Cynhyrchiadau

Sefydlwyd yr Abbey Shakespeare Players ym 1987 gan Ian Wood, Richard Carwardine a Clive Burgess. Ein cynhyrchiad cyntaf oedd Twelfth Night. Rydym wedi cynnal cynhyrchiad Shakespeare awyr agored bob haf ers hynny.

Macbeth, yn 2018, oedd ein perfformiad 32ain yn yr haf yn Abaty Llandudoch. Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio i gael newyddion am gynyrchiadau yn y dyfodol.

A Midsummer Night's Dream
2013

31ain Gorffennaf i 3ydd Awst
Cyfarwyddwyd gan Georgina Ferry

As You Like It
2012

1af i 4ydd Awst
Cyfarwyddwyd gan Henry Morris

King Lear
2011

3ydd i 6ed Awst
Cyfarwyddwyd gan Henry Ward

The Winter's Tale
2010

4ydd i 7fed Awst
Cyfarwyddwyd gan Abbey Wright

Antony and Cleopatra
2009

5ed i 8fed Awst
Cyfarwyddwyd gan Ian Wood